Maden Topoğrafı Nedir? Ne İş yapar?

Maden Topoğrafı Nedir? Ne İş yapar? Maden Topoğrafı meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Maden Topoğrafı Meslek Tanımı : İşletme planlarına ve maden yataklarına ait hacim hesaplarını yapan, yeraltı maden ocakları için kuyular açılması, tünellerle maden kuyularının birbirine bağlanması ve benzeri işlere ait gerekli yerleri tam olarak tespit edebilmek için maden, yüzey tasvirleri ve yeraltı özelliklerini araştıran, topoğrafik etütler yapan ve yapılan işleri gözeten kişidir.

Maden Topoğrafı Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Esas görevleri Topoğraf (Genel)‘de belirtilen benzer yazılı işleri yapmak,
b) Maden araştırmacılığı; yüzeyin, kömür ve maden cevherinin yeraltı ve yerüstü özellikleri, diğer madenlerin yönlerini hesaplama rezervlerin hacmi, yeraltı kanal ve pasajların bağlantı ve işletilmesi ve çalışma planlarını yapmak,
c) Yer altında ölçme aleti ile belirli noktaların yatay ve dikey açılarını ölçmek,
d) Deniz seviyesinden yüksekliğin ve koordinatların bulunduğu Devlet nirengi noktalarından yararlanarak mahallin kot ve koordinatlarını belirlemek ve harita üzerine işlemek,
e) Yer üstünde aynı ölçüm ve hesapları yapmak suretiyle Devlet nirengi noktalarını sıklaştırmak,
f) Ölçme aletlerinin kullanılmadığı bacalarda açıları açma pusulası ile ölçmek ve rakımını hesaplamak,
g) Rakım ve koordinatları topoğrafik haritalar üzerine işaretlemek,
h) Ölçme sonuçlarından yararlanarak işletmenin planını çizmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Maden Topoğrafı Meslek Kodu : 2165.05

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :
Haritacılar Ve Harita Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d