Kategori: j İle Meslekler

 • Jeodezi Ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

  Jeodezi Ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Jeodezi Ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi Meslek Kodu Nedir? Jeodezi Ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi Meslek Tanımı : Jeodezi, ölçme, fotogrametri, uzaktan_algılama, coğrafi/arazi_bilgi_sistemleri, küresel konumlama sistemleri, kartoğrafya ve veritabanı_sistemleri konularını bilen, coğrafi objelere ait bilgilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, analizi, gösterimi ve kullanıma sunulmasında uzman nitelikli kişidir.Jeodezi Ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi Ne İş…

 • Tercüman (Japonca) Nedir? Ne İş yapar?

  Tercüman (Japonca) Nedir? Ne İş yapar? Tercüman (Japonca) Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir? Tercüman (Japonca) Meslek Tanımı : Bir dilden diğerine yazılı veya sözlü çeviri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Tercüman (Japonca) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği…

 • Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar?

  Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar? Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi meslek kodu nedir? Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi Meslek Tanımı : Yüksek öğretim kurumlarında; yeryüzünün tamamının veya bir parçasının ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar…

 • Jeomorfolog Nedir? Ne İş Yapar?

  Jeomorfolog Nedir? Ne İş Yapar? Jeomorfolog Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir? Jeomorfolog Meslek Tanımı : Yer şekillerini inceleyen, oluşum ve gelişimlerini açıklayan, bunları kendi metodolojisi içerisinde sınıflandıran, coğrafî dağılım ve gruplandırmalarını, neden-sonuç ilişkisi ile birlikte analiz eden, yeryüzü şekillerine ait geçmişe ait jeomorfolojik rekonstrüksiyon, geleceğe ait jeomorfolojik öngörü üreten, ayrıca yeryüzü dinamik süreçleri, doğa…

 • Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar?

  Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar? Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir? Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Meslek Tanımı : Yüksek öğretim kurumlarında; yeraltı suları, madenler, endüstriyel hammaddelerin araştırılması, sağlıklı kentsel ve yerleşim alanlarının belirlenmesi, yer yapısı, depremlerin araştırılması ve deprem zararlarının azaltılması vb. konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran,…

 • Jeofizik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

  Jeofizik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Jeofizik Mühendisi Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir? Jeofizik Mühendisi Meslek Tanımı : Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir. Jeofizik Mühendisi Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak,…

 • Jeodezi Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar?

  Jeodezi Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar? Jeodezi Öğretim Üyesi Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir? Jeodezi Öğretim Üyesi Meslek Tanımı : Yüksek öğretim kurumlarında; yerin şekil, büyüklük ve gravite alanlarının zamana bağlı olarak değişimleri konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge…

 • Jeneratör Tamircisi Nedir? Ne İş Yapar?

  Jeneratör Tamircisi Nedir? Ne İş Yapar? Meslek kodu nedir? görev tanımı nedir? Jeneratör Tamircisi Meslek Tanımı : Çeşitli tip ve modeldeki jeneratörlerin montaj, bakım ve tamirini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Jeneratör Tamircisi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği…

 • Jarse Makinesi İşçisi Nedir? Ne İş Yapar?

  Jarse Makinesi İşçisi Nedir? Ne İş Yapar? Jarse Makinesi İşçisi Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir? Jarse Makinesi İşçisi Meslek Tanımı : Pijamalık, gömleklik veya bunların benzeri kumaşları dokuyan bir makineyi çalıştıran kişidir. Jarse Makinesi İşçisi Ne İş Yapar?; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş…

 • Japonca Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

  Japonca Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar? Japonca Öğretmeni Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir? Japonca Öğretmeni Meslek Tanımı : Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda kursiyerlere-öğrencilere belirlenmiş olan programlar çerçevesinde, konuşma, anlama, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik ve pratik Japonca eğitimi veren kişidir. Japonca Öğretmeni Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda,…