Topoğraf Nedir? Ne İş Yapar?

Topoğraf Nedir? Ne İş Yapar? Topoğraf görev tanımı nedir? Topoğraf meslek kodu nedir?

Topoğraf (Genel) Meslek Tanımı :
Arazide ve sularda hazırlanacak harita veya grafiklere, dünya yüzeyi, doğal topoğrafi ve yapıların, yeraltı alanlarını özelliklerini tasvir eden, inşaat işine ve maden kuyularına esas teşkil edecek yerlerin tespiti için yapılan çeşitli topoğrafik çalışmalara katılan ve bu çalışmalara nezaret eden kişidir.

Topoğraf (Genel) Meslek Kodu : 2165.07

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :
Haritacılar Ve Harita Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Topoğraf (Genel) Görev ve İşlem Basamakları :
Topoğraf (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mevcut not, harita, plan, tapu senedi ve ilgili diğer evrakı incelemek ve topoğrafik çalışmalar için gerekli hazırlık hesaplarını yapmak,

b) Nivo, valon, mira, şeritmetre, şakül, teodolit, pusula, plançete, diğer topoğrafik aletleri kontrol ve ayar etmek, yerleştirilmesine ve taşınmasına nezaret etmek,

c) Ekibiyle birlikte araziye giderek, personelin işbölümünü, şantiye mahallinin tespit ve tesis çalışmalarını yapmak,

d) Araziyi gezerek önemli noktalarının tespitini yapmak,

e) Nirengi şebekesi ve poligonlara ait tesislerin kurulmasına nezaret etmek,

f) Alet operatörü ile mutabakat sağlamak, okuduğu değerleri yazmak, açı ölçümleri yapmak ve nirengi noktalarını tesis etmek,

g) Arazi üzerinde koordinatı belli poligon noktalarına göre ölçümünü yapmak tersime hazır hale getirmek,

h) Poligonların koordinatlarının belli noktalar haline gelmesini sağlamak ve poligonlara nivelman yapmak,

i) Takeometrik alan ölçümleri yapmak,

j) Yeryüzü, yeraltı ve sualtı bölgelerine ait hakiki noktalar, yükseklikler, kotlar, hatlar,açılar,eğriler ve diğer donelerin tespiti için topoğrafik etütler yapmak,

k) Ölçülerin doğruluğunu tespit için hesaplar yapmak, ölçümlerin ve hesapların kayıtlarını tutmak, üzerinde topoğrafik çalışmalar yapılan bölgelerin kroki ve haritalarını çizerek detaylı projeler, raporlar hazırlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us