Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama ) Nedir? Ne İş Yapar?

Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama ) Nedir? Ne İş Yapar? Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama ) Meslek Kodu Nedir?

Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama ) Meslek Tanımı : Tarımda toprak-bitki-su ilişkileri, suyun depolanması, su iletim ve dağıtım yapıları, arazi tesviyesi, tarla grup yolları, sulama sistemleri, drenaj tesisleri, arazi ıslahı, arazi toplulaştırması ve benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme projelerinin etüt, fizibilite, planlama, projelendirme, uygulama ve kontrolü ile tarımsal yapılarda çevre koşulları ve denetimi, işletme merkezi, konutlar, süt ve besi sığırı ahırları, koyun ağılları, tavuk kümesleri, seralar, mantar üretim tesisleri, hangarlar, tahıl depoları, yem depoları, meyve ve sebze depoları, gübre yönetimi, biyogaz tesisleri ve atık su sistemlerinin planlanması, projelenmesi ve yapımı konularında görev yapan Ziraat Mühendisliğinin bir koludur.
Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri,

a) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesislerinde
b) Sulama suyu ve hayvan içme suyu sağlamak için yapılacak göletlerde,
c) Drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su koruma tesislerinde
d)Tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüt, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerinin her aşamasında ,
görev alır, yönetir ve yetkilidir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama ) Meslek Kodu : 2132.30

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir