Yönetici (Ulaşım İşleri) Nedir? Ne iş yapar?

Yönetici (Ulaşım İşleri) Nedir? Ne iş yapar? Yönetici (Ulaşım İşleri) Meslek kodu Nedir?

Yönetici (Ulaşım İşleri) Meslek Tanımı : Deniz, göl, nehir hava veya karayolları taşımacılığında fiili faaliyetleri kontrol eden, planlayan ve düzenleyen, yük ve yolcu trafiğinin etkin bir şekilde yürütülmesini ve nakil araçlarının en iyi biçimde kullanılmasını sağlayan politikanın belirlenmesi işlerinde çalışan kişidir
Yönetici (Ulaşım İşleri) Ne iş yapar?: işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Araçların etkin kullanımlarını ve işin organizasyonunu, hareket saatleri listeleri ve nakil imkanlarını mevcut olan en elverişli şekilde değerlendirmek,
b) Kaynakların verimli değerlendirilmesi için karlılık analizleri yaptırmak ve verimli alanlara yatırılmasını sağlamak, gelecek ile ilgili hizmet ve yatırım planları yaptırmak,
c) Boşalan kadrolara atamalar yapmak, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve uygulamaları denetlemek, personelin ceza ve ödüllendirilmesini amirine önermek,
d) Kendi konusuyla ilgili teknik gelişmeleri izlemek, olabilirliğini araştırmak,
e) Taşımacılık planlamasıyla ilgili konularda genel müdür ve diğer daire müdürlükleriyle görüşmek, önerilerde bulunmak ve nakliye çalışma programının düzenlenmesine katılmak,
f) Yük ve yolcu hizmetleri, hareket saati listeleri ve rotaların işlenmesi için metotlar uygulamak ve planlar yapmak,
g) Nakliye işleri dairesinin işlerini koordine ve kontrol etmek ve sorumluluğundaki nakliye işlerinde ortaya çıkan sorunları karara bağlamak,
h) Diğer nakliye işletmeleriyle fikir alış verişinde bulunarak kendi şirketini kamu yetkilileri ve diğer yetkililerle ilişkilerde temsil etmek,
i) Yıllık gelir harcama bütçelerini hazırlatmak, bütçenin hedefine ulaşması için gerekli idari önlemleri almak,
j) Bağlı olduğu müdüre nakliye işleri, çalışma faaliyetleri hakkında rapor vermek,
k) Bu işlerin tümünü yada bir bölümünü duruma göre bölgesel bir ayırımla yürütebilmek,
l) Devlete ait veya diğer nakliye şirketleri tarafından kontrol edilemeyen yolcu ve yükleme oranı tespit etme toplantılarına katılabilmek,
m) Yolcu ve yük hizmetlerinin geliştirilmesine planlayabilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yönetici (Ulaşım İşleri) Meslek Kodu : 1324.04

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : İmalat, Madencilik, İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Tedarik, Dağıtım Müdürleri Ve Benzeri Müdürler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir