Yeminli Mali Müşavir Nedir? Ne İş Yapar?

Yeminli Mali Müşavir Nedir? Ne İş Yapar? Yeminli Mali Müşavir Meslek kodu Nedir?

Yeminli Mali Müşavir Meslek Tanımı : İşletmelerin faaliyet sonuçlarının ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmesi, bilanço, kar-zarar tablolarının hazırlanması, beyannamelerin çıkarılması ve resmi mercilere sunulmasından sorumlu nitelikli kişidir.

Yeminli Mali Müşavir Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat gereğince defterlerini tutmak,
b) Gerçek ve tüzel kişilerin, Bilanço, Kar-Zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak,
c) Gerçek ve tüzel kişilerin, Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek,
d) Gerçek ve tüzel kişilerin, İşletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
e) Muhasebe, finans, mali mevzuat ve uygulamaları ile ilgili belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil ve denetim yapmak,
f) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek,
g) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
h) Yönetmelik çerçevesinde tasdik işleri yapmak,
i) Mesleği ile ilgili mevzuat gelişmelerini takip etmek ve değişiklikleri kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yeminli Mali Müşavir Meslek Kodu : 2411.13

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d