Yapı Teknisyeni Nedir? Ne İş yapar?

Yapı Teknisyeni Nedir? Ne İş yapar? Yapı Teknisyeni Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Yapı Teknisyeni Meslek Tanımı: Bina ve inşaatlarda İnşaat Mühendisi ve Bina Mimarının talimatları ve denetimi altında yapımların ihale, şartname ve projelerine uygun olarak yaptırılması çalışmalarına nezaret eden kişidir.

Yapı Teknisyeni Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnşaatın projesini idari, özel ve teknik şartname suretlerini alarak incelemek,
b) Kontrol mühendisinden inşaatın ve kullanılan malzemenin niteliklerini öğrenmek,
c) Alt ve üst yapı çalışmalarını sürekli izlemek, kullanılan malzemelerin cins ve niteliklerinin şartname ve projeye uygunluğunu denetlemek,
d) Şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale ederek uyarıda bulunmak, gerektiğinde çalışmaları durdurarak kontrol mühendisliğine bilgi vermek,
e) İnşaatta yapılan günlük çalışmaları sürveyan defterine yazmak,
f) Beton yapımında kullanılan malzemelerin ve karışım oranlarının projeye uygunluğunu kontrol etmek,
g) Kontrol mühendislerince verilen diğer görevleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yapı Teknisyeni Meslek Kodu: 3112.17

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *