Yapı Duvarcılığı Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

Yapı Duvarcılığı Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar? Yapı Duvarcılığı Teknisyeni Meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Yapı Duvarcılığı Teknisyeni Meslek Tanımı : Bir binanın duvar, bölme, kemer, şömine, baca vb. bölümlerini tuğla, briket veya taşları örerek yapan ve onaran kişidir.

Yapı Duvarcılığı Teknisyeni Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,
b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,
c) Yapılacak inşaatın plan ve projelerini incelemek,
d) Örülecek duvarın cinsine göre kullanacağı harcı hazırlatmak,
e) Örülecek tuğlaları briket ve taşlarla birlikte inşaatın yapılacağı yere taşıtmak,
f) Taşları çekiç ve balyozla kırarak düzeltmek,
g) Mala ile harç yayar ve yatay sıralar halinde, süs ve şekil vererek taşları, tuğlaları veya briketleri döşemek,
h) Harç sürülen yeri mala ile düzeltmek.
i) İnşaat işlerinin ilerlemesi sırasında yapının dik ve yatay olarak düzgünlüğünü şakul ve gönye ile kontrol etmek,
j) Hatalı örülen kısımları yıkarak tekrar örmek,
k) Duvar inşaatının yüzüne karo, fayans veya çini döşemek,
l) Duvar çeşitlerini, örgü kurallarını bilir ve uygulamak,
m) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,
n) Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görevleri yerine getirmek.

Yapı Duvarcılığı Teknisyeni Meslek Kodu : 3112.40

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *