Usta Öğretici (Yabancı Dil) Nedir? Ne İş Yapar?

Usta Öğretici (Yabancı Dil) Nedir? Ne İş Yapar? Usta Öğretici (Yabancı Dil) Meslek Kodu Nedir?

Usta Öğretici (Yabancı Dil) Meslek Tanımı : Kursiyer ve öğrencilere, belirlenmiş programlar çerçevesinde konuşma, anlama, okuma ve yazma bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla dil eğitimi veren nitelikli kişidir.
Usta Öğretici (Yabancı Dil) Ne İş Yapar?; çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Önce grubun düzeyine göre uygun, çalışma planı hazırlar( her kur ve her dönem için ayrı ayrı plan ve program )
b) Dil öğrenimi gerçekleştirmek için, örneklerle anlatmak, testler çözdürmek,
c) Kursiyerlerin ve öğrencilerin başarılarını ölçmek ve değerlendirmek,
d) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını idareye bildirmek,
e) Öğrencilere ders saatleri dışında yardımcı olacağı çalışma saatlerini belirlemek,
f) Öğrencilerin gelişmelerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemlerini uygulamak ve geliştirmek, dersler için ek materyaller hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Usta Öğretici (Yabancı Dil) Meslek Kodu : 2360.42

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları (235-Devam)

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *