Tıbbi Kayıt Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

Tıbbi Kayıt Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar? Tıbbi Kayıt Teknisyeni Meslek Kodu Nedir? Tıbbi Kayıt Teknisyeni Görev Tanımı nedir?

Tıbbi Kayıt Teknisyeni Meslek Tanımı : İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak; sağlık kuruluşlarında sekreterya hizmetlerini yürüten, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıtlarını yapan, dokümanları düzenleyen, arşivleyen, hastayı kabul ve dosya işlemleri ile muayeneye hazırlayan, kısmında işle ilgili yazılı ve sözlü iletişimi sağlayan bilgi, beceri ve sorumluluklara sahip nitelikli kişidir.

Tıbbi Kayıt Teknisyeni Ne İş Yapar?; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sağlık kuruluşlarında sekreterya hizmetlerini yürütmek, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt ve işlemlerini yapmak,
b) Tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlamak, düzenlemek ve arşivlemek,
c) Düzenlenen arşivi geliştirmek,
d) Hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlamak,
e) Çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlamak,
f) Dikkati toplama, bilgisayar kullanma, mesleki bilgi ve sırları saklama becerisi ve sorumluluğuna sahip olmak,
g) Hastanın sağlık kuruluşuna ilk başvurusundan taburcu olana kadar yaptığı işlemleri sisteme kayıt etmek ve her hafta kayıtların kontrolünü yapmak,
h) Başhekim, hekimler ve idari yönetici ve sorumlulardan aldığı görevleri, tıbbi kayıt süpervizörüne aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tıbbi Kayıt Teknisyeni Meslek Kodu : 3252.06

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Tıbbi Kayıt Ve Sağlık Bilgisi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d