Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü Nedir? Ne İş Yapar?

Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü Nedir? Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü Ne İş Yapar? Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü Meslek Tanımı : Üretim ünitelerinin arızasız ve düzenli çalışması için elektriksel ekipmanların test ve kontrollerini, ünitelerdeki bakım çalışmaları için gerekli enerji kesilmesi ve enerjinin verilmesi işlerini, düşük gerilimdeki elektrik tesisatlarındaki küçük arıza ve bakım işleri ile ilgili iş tanımları ve teknik gerekliliklere, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Verilen talimatlara göre transformatörleri bağlı oldukları kontrol tablolarından çalıştırmak,
b) Otomatik çalışmaya nezaret etmek ve göstergeleri izlemek,
c) Meydana gelen aksaklıkları gidermek için çalışan transformatörleri devreden çıkartarak yerlerine dizel jeneratörlerini çalıştırmak,
d) Devreden çıkan transformatörleri kontrol ederek arıza sebeplerini araştırmak,
e) Tespit ettiği arızaları tamir etmek veya ilgililere haber vererek tamir edilmesini sağlamak,
f) Tamir edilen transformatörleri tekrar devreye sokmak,
g) Çalışmaları hakkında kayıtlar tutmak,
h) Muayyen zamanlarda transformatörlerin, jeneratörlerin ve bataryaların bakımlarını yapmak,

Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü Meslek Kodu : 3131.02

Meslek Adı : Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu : Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d