Tarım Kısım Şefi Nedir? Ne İş Yapar?

Tarım Kısım Şefi Nedir? Ne İş Yapar? Tarım Kısım Şefi Görev Tanımı nedir? Tarım Kısım Şefi meslek kodu nedir?

Tarım Kısım Şefi Meslek Tanımı : Demiryolu güzergahı üzerinde, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, kültürel tahkimat, bataklık kurutma, erozyon önleme vb. işlerin yapılmasını sağlayan ve kontrol eden kişidir.

Tarım Kısım Şefi Ne İş Yapar?: Tarım Kısım Şefi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sorumluluğu dahilinde kültürel tahkimat, ağaçlandırma, fidanlık vb. tarım hizmetlerinin yapım ve bakımını verilen program dahilinde yerine getirmek, bu konuda verilecek talimatları uygulamak,
b) Sorumluluğu dahilinde tarımsal faaliyetleri kontrol etmek amacıyla belirli aralıklarla turne yapmak,
c) Yıllık iş programları hazırlamak,
d) Demiryolu güzergahı üzerinde yapılacak kültürel tahkimat ve yabancı ot mücadelesine karşı uygulanacak, plan ve programları hazırlamak,
e) Demiryolu üzerinde ağaçlandırma yapılacak alanların plan ve projelerini hazırlamak,
f) Fidan üretiminin kontrol ve denetimini yapmak/yaptırtmak,
g) Çevre düzenlemesi işlerini yapmak/yaptırtmak,
h) Demiryolu çevresinde yabancı otlara karşı kimyasal ot ilaçlama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
i) Bataklıkların kurutulması, erozyon ve heyelana karşı dikilmiş olan fidanların bakımını yapmak/yaptırtmak,
j) Sel baskınlarına karşı köprü ayakları civarında dikilmiş olan fidanların bakımını yapmak/yaptırtmak,
k) Amirinin verdiği emirler doğrultusunda tarımsal faaliyetleri yürütmek,
l) Personel ve idari işlerle ilgili işlemleri yürütmek,
m) Demirbaş makine ve aletlerin bakım ve kontrolünü yapmak/yaptırtmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tarım Kısım Şefi Meslek Kodu : 6113.12

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :
Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :
Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us