Bahçıvan Nedir? Ne İş Yapar?

Bahçıvan Nedir? Bahçıvan Ne İş Yapar? Bahçıvan Meslek kodu nedir? Bahçıvan görev tanımı nedir?

Bahçıvan (Genel) Meslek Tanımı : Bağ, bahçe, sera ve fidanlıklarda toprağı ekim ve dikime hazırlama, ağaç, sebze, fide, çiçek dikme, çim ekme ve bunların bakım işlerini yaparak bitkilerin yetişmesini sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Bahçıvan (Genel) Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bağ, bahçe, sera ve fidanlıklar için kaliteli tohum temin etmek,
b) Toprağı ekim ve dikime hazırlamak için; havalandırmak, gübrelemek,
c) Bitkilerin türüne göre uygun zamanda dikimini yapmak,
d) Bitkiye uygun sulama, ilaçlama ve gübreleme işlemlerini yapmak,
e) Budanması gereken bitkileri budamak, ağaç ve güllere aşılama yapmak,
f) Çimleri biçmek, silindirlemek ve ilaçlamak,
g) Mevsimine göre çiçek dikmek ve bakımını yapmak,
h) Serada fide yetiştirip fideleri başka yerlere dikmek,
i) Seraların havalandırılması, ısı ve ışığın ayarlanması, buharla dezenfekte edilmesi ve toprağın sterilize edilmesi işlemlerini yapmak,
j) Kullandığı alet, makine ve ekipmanların bakımını yapmak,
k) Bağ, bahçe, sera ve fidanlıkların temizliği yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bahçıvan (Genel) Meslek Kodu : 6113.10

Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :
Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :
Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *