Stoma Ve Yara Bakım Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

Stoma Ve Yara Bakım Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar? Stoma Ve Yara Bakım Hemşiresi Meslek kodu Nedir?

Stoma Ve Yara Bakım Hemşiresi Meslek Tanımı : Hastaların iyileşmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla stoma ve yara bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olan nitelikli sağlık personelidir.
Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hekim ile işbirliği yaparak hastaya ve yakınlarına hastalığına ve yapılacak ameliyata ilişkin bilgi vermek,
b) Hastanın ve hasta yakınlarının sorularını cevaplandırmak, gerekli durumlarda psikolojik destek alması açısından yönlendirmek,
c) Ameliyattan önce yapılacak ameliyat türüne göre stoma bölgesini belirlemek,
d) Hastaya ve olası stoma tipine göre ameliyat sonrasında kullanacağı ürünleri tanıtmak,
e) Ameliyat sonrası erken dönemde (24-48 saat) ostomi torbasını değiştirmek, stomayı kanama, siyanoz gibi komplikasyonlar açısından değerlendirmek, gaz ve gaita çıkışını kontrol etmek, şeffaf torba yerleştirmek,
f) Hasta taburcu olana kadar hasta ve yakınına stoma ve yara bakımı (cilt temizliği, torbanın değiştirilmesi, pansuman yapımı vb.) yapabilme becerisi kazandırmak,
g) Kalıcı kolostomisi olan uygun hastalara, gerekli durumlarda hasta yakınlarına kolostomi irrigasyon yapabilme becerisi kazandırmak,
h) Hastaların sosyal yaşama uyumlarını sağlamak amacıyla günlük yaşam aktivitelerine yönelik (beslenme, cinsel yaşam, banyo yapma, ilaç kullanımı sportif faaliyetler, seyahat, iş yaşamı, atıkların yok edilmesi vb.) eğitim programları düzenlemek,
i) Periyodik takiplerle hastayı komplikasyonlar konusunda bilgilendirmek, komplikasyonların erken saptanmasını, bakımını ve hekimle işbirliği içerisinde tedavisini gerçekleştirmek,
j) Basınç ülserleri (yatak yarası) gelişmesini önlemeye yönelik tedbirleri almak,
k) Yarayı değerlendirmek,(yaranın evresi, büyüklüğü, eksudanın niteliği vb.) ve yara bakımını yapmak,
l) Bakım verdiği hastayı, yarayı, yara bakımına ilişkin ürünleri ve yara bakım yöntemini değerlendirerek en etkili ürüne karar vermek,

Stoma Ve Yara Bakım Hemşiresi Meslek Kodu : 2221.19

Meslek Adı : Stoma Ve Yara Bakım Hemşiresi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir