Sterilizasyon Teknisyeni Nedir? Ne İş yapar?

Sterilizasyon Teknisyeni Nedir? Ne İş yapar? Sterilizasyon Teknisyeni Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Sterilizasyon Teknisyeni Meslek Tanımı : Sağlık kuruluşunun çeşitli birimlerinde (ameliyathane, klinik, röntgen vb.) kullanılan alet ve malzemeleri sterilizasyon işlemine tabii tutarak tüm mikroorganizmaların yok edilip tekrar kullanılabilir hale getirilmesini sağlayan nitelikli kişidir.

Sterilizasyon Teknisyeni Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Strelizasyon öncesi iş kıyafetlerini giymek,
b) Ameliyatta kullanılan yeşil örtü ve gömlekleri kirli, nemli, yırtık olanların ayrılarak paketlemek,
c) Ameliyatta kullanılan set içerisindeki malzemelerin sayımı ve paketlemesini yapmak,
d) Kliniklerden gelen pansuman setlerinin kontrolünü ve paketlemesini yapmak,
e) Pansumanda kullanılan malzemelerin paketlemek,
f) Sterilizayon işleminden önce fiziksel veya kimyasal yöntemlerle malzemelerin temizlik ve dekontaminasyon işlemini yapmak,
g) Steril edilecek malzemeye göre kuru sıcaklık sterilizasyon yöntemi ile belirli süre ve sıcaklıkta uygulamak,
h) Steril edilecek malzemeye göre basınçlı buhar sterilizasyon yöntemi ile belirli süre ve sıcaklıkta uygulamak,
i) Steril edilecek malzemeye göre, düşük sıcaklıkta etilen oksit, formaldehit, gaz plazma, perasetik asit, radyasyon (ışınlama) yöntemleri ile sterilizasyon işlemlerini uygulamak,
j) Sterilizasyon işleminin etkin yapıldığının tespiti için ilgili testleri (fiziksel, kimyasal ve biyolojik testleri yapmak, sonuçlarını ve kayıtlarını almak,
k) Hazırlanan her malzemenin üzerinde belirtilen son kullanım tarihine kadar sterilliğin korunarak saklanması ve dağıtımını yapmak,
l) Sterilizasyon ünitesinin aseptik teknik kurallar doğrultusunda temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sterilizasyon Teknisyeni Meslek Kodu : 3116.13

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir