Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Meslek kodu Nedir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Meslek Tanımı : Uluslararası düzeyde devletleri, teşkilatları, şirketleri, kurumları ve bunların aralarındaki ilişkileri; küreselleşmeyle gelen yeni iletişim ağlarını; devletlerin dış politikalarını; demokratik süreçleri; siyasal partileri; seçim sistemlerini; devlet yapılarını; ulusal ve uluslararası güvenlik mekanizmalarını; ve toplumların bu süreçlerdeki etkileşimlerini inceleyerek yerel ve uluslararası siyaset, hukuk ve toplumsal alanda analiz, değerlendirme ve yorum yapabilme , yerel, ulusal ve küresel düzeyde ortaya çıkan sorunlar için çözüm önerileri geliştirebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yerel ve küresel düzeyde siyasetin işleyişini incelemek,
b) Günümüzde devletlerin iç meselesi olmaktan çıkan rejim, demokratikleşme, eşitsizliklerin giderilmesi, din, özgürlükler, azınlıklar ve hakları, devletin yeri ve rolü, uluslararası politika, çevre ve hukuk, karşılaştırmalı sistemler gibi konuların küresel ve yerel etik-normatif değerler de dikkate alınarak karşılaştırmalı olarak incelemek,
c) Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışma ve savaşlar, açlık ve su sorunu gibi yaşamsal konular, bölgesel gelişmişlik farklılıklarından kaynaklanan küresel ve uluslararası sorunlar ile ilgili çalışmalar yapmak,
d) Türkiye ve dünyadaki sosyal ve politik olayları analiz etmek,
e) Güncel siyasi olayların teorik boyutlarını derinlemesine araştırmak,
f) Devlet, hükümet ve siyasal partilerin işleyişi ile ilgili çalışmalar yürütmek,
g) Yerel yönetimler, kent ve çevre bilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
h) Modernleşme, insan hakları ve demokrasi ile ilgili çalışmalarda bulunmak,
i) Toplumun politik davranışlarını, politik kuruluşların yapısını, gelişmesini, faaliyetini ve karşılıklı ilişkileri konularında araştırmalar yapmak,
j) Ülkenin ekonomik ve politik görüşlerinde söz sahibi olan kişi ve kuruluşlarla görüşmek,
k) Yerli ve yabancı yayın organlarını izlemek,
l) Türkiye’nin ve diğer devletlerin siyasal yapısını karşılaştırmalı olarak analiz etmek, ülke yönetiminde söz sahibi olan partilerin yetkilileri ile temas ederek partinin ekonomik ve siyasal görüşünü tespit etmek,
m) Elde ettiği bilgileri değerlendirerek kuruluş ve siyasi partilere önerilerde bulunmak,
n) Bulunduğu ülkenin politik gelişmesiyle diğer ülkelerdeki durumu karşılaştırarak aynı ve farklı durumları tespit etmek,
o) Halkın ekonomik, politik ve diğer toplumsal faaliyetleri ile ilgili anket uygulamaları yapıp, değerlendirerek halkın bilgisine sunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Meslek Kodu : 2633.07

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Felsefeciler, Tarihçiler Ve Siyaset Bilimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d