Sığır Yetiştiricisi Nedir? Ne İş Yapar? Sığır Yetiştiricisi Meslek kodu Nedir?

Sığır Yetiştiricisi Meslek Tanımı : Sığır yetiştirme, besleme, bakım hastalıklara karşı mücadele eden ve üretme işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.
Sığır Yetiştiricisi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Hayvan Yetiştirme İşçisi (Genel) de belirtilen benzer işleri yapmak,
b) Sığırları eti, sütü, derisi, boynuzu ve diğer ihtiyaçların karşılanması için yetiştirmek,
c) Sığırları besleyip sulamak, temizliğini yapmak,
d) Basit hastalık ve yaraların tedavisini ve bakımını yapıp, ağır hastalıkları ilgililere bildirmek,
e) Sığırları çiftleştirmek,
f) Doğum yapmalarına yardımcı olmak doğan buzağanın göbeğini kesmek,
g) Yavruların emmesini temin etmek,
h) Sığırları gezdirip, sağımı yapılacak inekleri sağımhaneye götürüp getirmek,
i) Elle sağım yapmak,
j) Sığırları çevreye zarar vermeyecek şekilde meraya götürerek otlatıp, ahıra getirmek,
k) Kaşağı ile tımar etmek,
l) Tırnaklarını kesmek,
m) Ahırları temizleyip pislikleri atmak,
n) Hayvan salgın hastalıklarına karşı önlemleri almak ve hastalıklara karşı mücadele etmek,
o) Püskürtücü ilaç kullanarak damları ve ahırları dezenfekte etmek,
p) Talimata uygun olarak yem karışımını hazırlayıp yemliklere doldurmak,
q) Sperm alınacak boğaları, sperm alma hücrelerine götürüp, bunlarla ilgili kayıtları tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sığır Yetiştiricisi Meslek Kodu: 6121.07

Meslek Adı : Sığır Yetiştiricisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu : Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu : Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d