Sağlık Yöneticisi Nedir? Ne iş yapar?

Sağlık Yöneticisi Nedir? Ne iş yapar? Sağlık Yöneticisi Meslek kodu Nedir?

Sağlık Yöneticisi Meslek Tanımı : Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir.
Sağlık Yöneticisi Ne iş yapar?; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, ışçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

A) Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptamak ve sağlanması için gerekli önlemleri almak,
b) Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izlemek ve gereği gibi yapılmasını sağlamak,
c) Günlük yiyecek tabelalarını kontrol etmek, buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlamak,
d) Tıbbı cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlamak,
e) İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamak, kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
f) Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini almak, sivil savunma uzmanı yoksa, sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütmek,
g) Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini düzenleterek ilgili yerlere göndermek,
h) Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber vermek,
ı) Hastanenin mevcut ve gelecekteki yatak gereksinmesinin tespiti için gerekli çalışmaları yapmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sağlık Yöneticisi Meslek Kodu : 1342.03

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Sağlık Hizmetleri Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir