Sağlık Kurumu İşletmecisi Nedir ?

Sağlık Kurumu İşletmecisi Nedir ? Sağlık Kurumu İşletmecisi Meslek kodu Nedir ?

Sağlık Kurumu İşletmecisi Meslek Tanımı : Sağlık Kurumu İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.
Sağlık Kurumu İşletmecisi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,
b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,
a) İşletmenin sağlık politikasını oluşturmak
b) İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetmek.
c) Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlamak ve yönetmek.
d) Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlamak.
e) Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
f) Sağlık alanındaki gelişmeleri izlemek.
g) Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler almak.
h) Muayene ve sağlık ücretini saptamak,
i) Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
j) Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sağlık Kurumu İşletmecisi Meslek Kodu : 1342.01

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Sağlık Hizmetleri Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir