Raylı Sistemler Sinyalizasyon Yöneticisi Nedir? Ne İş Yapar?

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Yöneticisi nedir? ne iş yapar? Raylı Sistemler Sinyalizasyon Yöneticisi meslek kodu nedir?

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Yöneticisi Meslek Tanımı : İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; sorumluluk bölgesindeki sinyalizasyon tesislerinin daimi bir nezaret altında bulundurulmasını sağlayan, sinyalizasyon sistemlerinin işletmeye hazır bulundurulması için tekniğine uygun olarak sisteme ait tüm ekipmanların periyodik bakım, arıza tespit, arıza onarma, montaj ve demontaj, revizyon ve proje süreçlerini yönetme, test ve kontrol işlemlerini yapma bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip kişidir. Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı (Seviye 6), yönettiği süreçleri planlar ve organize eder, ilgili talimatları hazırlar ve birimler arası koordinasyonu sağlamak
Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarım Sorumlusu Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak
b) Çevre koruma mevzuatı hükümlerini yerine getirmek
c) Kalite yönetim sistemi düzenlemelerine uygun çalışmak
d) İş öncesi hazırlıkları yapmak
e) Donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak
f) İş organizasyonu yapmak
g) Personelin performansını değerlendirmek
h) Çalışanların motivasyonunu artırıcı faaliyetleri yapmak
i) Çalışanların puantajlarını tutmak ve hakedişlerini hazırlamak
j) Yapılan iş kayıtlarını tutmak
k) İşyerinin yazışmalarını yapmak ve arşivlemek
l) Ofis faaliyetlerini yürütmek
m) Makas kontrol sistemlerinin bakım periyotlarına ve standartlara uygun bakımlarının yapılmasını sağlamak,
n) Sinyallerin bakım periyotlarına ve standartlara uygun bakımlarının yapılmasını sağlamak,
o) Tren algılama sistemlerinin bakım periyotlarına ve standartlara uygun bakımlarının yapılmasını sağlamak,
p) Hemzemin geçit koruma sistemlerinin bakım periyotlarına ve standartlara uygun bakımlarının yapılmasını sağlamak,
q) ATP ve ATC araç üstü ekipmanların bakım periyotlarına ve standartlara uygun bakımlarının yapılmasını sağlamak,
r) Yapılan bakım işlerinin tam ve eksiksiz olarak yapıldığını kontrol eder
s) Arızaların onarılmasını sağlamak
t) Montaj/demontajı yapılacak sistem ekipmanlarının durumuyla ilgili olarak düzenlenmiş kayıtları inceleyerek ilgililerden bilgi almak,
u) Test ve kontrol işlemlerini yapmak
v) Ön kabul ve nihai kabul test ve kontrollerini yapmak
w) Sistem iyileştirmesine yönelik proje faaliyetlerini yürütmek
x) İŞ sonu teslim işlemlerini yapmak
y) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Yöneticisi Meslek Kodu : 2149.17

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d