Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr) Nedir? Ne İş Yapar?

Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr) Nedir? Ne İş Yapar? Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr) Meslek Kodu Nedir?

Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr) Meslek Tanımı : Bireyin zihinsel ve duygusal yetilerinde, davranışlarında,çevreye uyumunda görülen bozuklukların incelenmesi, tanımlanması,sınıflandırılması, tedavi ve korunması ile uğraşan uzman hekimdir.
Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr) Ne İş Yapar? (Görev ve İşlem Basamakları); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve hasta bilgi formuna kaydetmek,
b) Hastanın muayenesini yapmak,
c) Teşhise yönelik tetkikleri istemek,
d) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlamak, değerlendirmek,
e) Anksiyete (kaygı) bozukluklarının tanı ve tedavisini yapmak,
f) Depresyon ve diğer duygu durum bozukluklarının tanı ve tedavisini yapmak,
g) Panik bozukluğu ve diğer bunaltı bozukluklarının tanı ve tedavisini yapmak,
h) Şizofreni ve diğer psikotik bozuklukların tanı ve tedavisini yapmak,
i) Alkol ve madde bağımlılığı olanların tedavisini yapmak,
j) Evlilik ve uyum sorunları ile ilgili sorunların tedavisini yapmak,
k) Cinsel işlev bozuklukları, cinsel istek bozuklukları, cinsel uyarılma bozuklukları, orgazmla ilgili bozukluklar, cinsel ağrı bozuklukları, vb. cinsel sorunların tanı ve tedavisini yürütmek,
l) Tikler, uyku ve yeme bozuklukları vb. problemlerin tanı ve tedavisini yürütmek,
m) İlaç tedavisinin (farmakoterapi) yanısıra hastalara psikoterapi uygulamak/yapmak,
n) Yaşlılığa bağlı ortaya çıkan ruhsal sorunların tedavisini yapmak,
o) Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi ve seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek,
p) Psikiyatrik hastalarının takip ve kontrollerini yapmak, hasta raporlarını hazırlamak,
q) Gerektiğinde hastaların tedavi değişikliğine karar vermek,
r) Ruh sağlığı ile ilgili hastalara tavsiye ve önerilerde bulunmak,
s) Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,
t) Serviste yatan hastaların takip ve kontrolünü yapmak,
u) Kronik psikiyatrik hastalığı ve yetiyitimi olanların rehabilitasyonuna katkıda bulunmak, bu tür

Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr) Meslek Kodu : 2212.41

Meslek Adı : Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *