Prehistorya Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar?

Prehistorya Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar? Prehistorya Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?

a) Mağara, kaya sığınağı, düz yerleşim ve höyüklerde kazı ve araştırmalar yapmak,
b) Paleolitik Çağ yüzey araştırmaları yapmak ve bu araştırmalarda bulunan malzemeler üzerinde tekno-tipolojik incelemeler yapmak,
c) İnsanın ortaya çıkışından gerçek anlamda yerleşik hayata geçtiği dönemler arasında insan elinden çıkmış her türlü taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını değerlendirmek,
d) İnsanoğlunun en eski dönemlerine ait kültür tarihinin bilinmeyen noktalarını aydınlatmak,
e) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
f) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
g) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
h) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
i) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
j) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
k) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
l) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
m) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
n) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
o) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
p) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Prehistorya Öğretim Üyesi Meslek Kodu : 2311.63

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *