Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) Nedir? Ne İş Yapar?

Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) Nedir? Ne İş Yapar? Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) Meslek Kodu Nedir?

Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) Meslek Tanımı : Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, bina ve tesisler ile sualtında gemi karinaları ve iskele ayakları dâhil, hukuk kuralarına uygun talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknikimkânları kullanarak, can, mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip ve deniz araçlarının, liman yapılarının su altında kalan kısımlarınındalarak kontrol gözetleme, sualtı fotoğraf ve video çekimi yapan, her türlü arama ve kurtarma faaliyetinde bulunan nitelikli kişidir.
Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ön danışma işlemlerini yapmak,
b) Ziyaretçi ve personel giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak,
c) Kayıp ve buluntu eşyaları kayıt altına almak,
d) Yakın çevreyi gözetim altında tutmak,
e) Gerekli olduğu yerlerde güvenliği sağlama amacıyla silahını kullanmak,
f) Sabit nokta nöbetinde gözlem yapmak,
g) Devriye nöbetinde gözetim yapmak,
h) Kamera görüntülerini izlemek,
i) Refakat hizmetlerini sağlamak,
j) Elle veya detektörle arama yapmak,
k) Devriye denetim tespitini yapmak,
l) Görev yerinde güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,
m) Araçların park düzenine uymalarını sağlamak,
n) Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek,
o) Görev alanını kontrol etmek,
p) Acil ve beklenmedik olaylarda insanların tahliyesine yardımcı olmak ve bu olayları ilgiliyerlerebildirmek,
q) Yangına ilk müdahaleyi yapmak,
r) Görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek,
s) Sualtı ve Su üstü Suç mahallinin korunmasını sağlamak,
t) Sualtında Batık canlı veya ölü varlıkların, eşya, yük ve kalıntıların kontrolü yapılarak çıkarmak,
u) Sualtında her türlü arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak,
v) Su altı araştırmalarında fotoğraf veya video çekimi yapmak,
w) ISPS Kod kapsamında güvenlik seviyesi artışlarında gemi karinaları dahil sualtı kontrollerini yapmak, vb görev ve işlemleri yapmak.

Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) Meslek Kodu : 5414.20

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu : Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu : Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir