Organ Nakli Koordinatörü Nedir? Ne İş Yapar? Organ Nakli Koordinatörü Meslek kodu Nedir?

Organ Nakli Koordinatörü Meslek Tanımı : Organ Nakli Koordinatörü, Organ yetmezliği çeken hastalara uygun organların bulunması, canlı ya da beyin ölümü gerçekleşen hastalardan organ nakli yapılması ile ilgili hukuki ve diğer süreçleri yöneten kişidir.
Organ Nakli Koordinatörü Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Organ nakli bekleme listesini oluşturmak ve ekip şefi ile birlikte alıcı adaylarını belirlemek.
b) Bekleme listesindeki hasta bilgilerini güncelleştirmek ve ekip üyelerine bilgi vermek.
c) Bekleme listesine alınan hasta ve ailesine destek olup, bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
d) Kendi bölgesindeki hastaneler, yoğun bakım ve acil üniteleri ile temasa geçmek.
e) Potansiyel donör adaylarını ( beyin ölümü vakaları ) tespit etmek.
f) Beyin ölümü raporunun düzenlenmesini sağlamak
g) Potansiyel donör ailesi ile temasa geçmek ve organ bağışı için izin almak.
h) Ayrıntılı donör bilgilerini temin etmek ve ekip elemanlarına iletmek.
i) Operasyon için donör hastanesi ve alıcı hastanesi arasında iletişimi sağlamak.
j) Operasyon saatinin belirlenmesini organize etmek
k) Gerekli durumlarda kullanılmak üzere ambulans, helikopter veya uçak temini için özel ve resmi kurumlarla, askeri kuvvetlerin imkânlarını araştırmak.
l) Organ başka bir merkezden gelecek veya gönderilecek ise organın hızlı ve korunmuş transportunu sağlamak.
m) Donör bilgilerini donör hastanesinden almak, ekip şefine iletmek ve nakli yapacak merkeze donör bilgilerini aktarmak.
n) Operasyon sonrası hasta ve yakınlarına sosyal destek vermek, eğitimini organize etmek
o) Organ bağışı kampanyaları düzenlemek
p) Organ bağışı konusunu gündemde tutmak için medya ile iletişim kurmak.
q) Organ bağışı ile ilgili dokümanların ( organ bağış kartı, broşür, poster vb.) hazırlanmasını sağlamak.
r) Ülkedeki ve dünyadaki diğer transplantasyon merkezleri ve kuruluşları ile bilgi alış verişinde bulunmak.
s) Bölgesel bilgilerin toplanması ve istatistikî dökümlerinin yapılmasını sağlamak
t) Hastane personelini ve halkı organ nakli ve bağışı konusunda bilgilendirmek
u) Hastane personelini organ nakli prosedürü konusunda bilgilendirmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Organ Nakli Koordinatörü Meslek Kodu : 2269.06

Meslek Adı : Organ Nakli Koordinatörü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir