Okul Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

Okul Müdürü Nedir? Ne İş Yapar? Okul Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Okul Müdürü Meslek Tanımı : Öğretim müfredatı, öğretim personelinin faaliyetleri, okuldaki sekreterya ve okul içi eğitim öğretim çalışmalarını planlayıp organize ve koordine ederek düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir
Okul Müdürü Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Eğitim ve öğretim yılı başında gelen yıllık programları eğitim ve öğretim görevlileri ile birlikte gözden geçirerek görev dağıtımını yapmak,
b) Okuldaki öğretmenlerin faaliyetlerini planlayıp, organize ederek yönetmek,
c) Okul personeli arasında uyumu sağlamak,
d) Öğretmen öğrenci ve hizmetlilerin çalışmalarını izleyip, çalışmalarında yol göstermek,
e) Ders planları ve öğretmenlerin düzenlediği karne kayıt kütüğünü kontrol etmek,
f) Diploma işlemlerini yapmak,
g) Personel tezkiye varakalarını doldurarak ilgili makama sunmak,
h) Personelin devamını izlemek,
i) Personelin izin ve sağlık durumları ile ilgili işlemleri yapmak,
j) Eğitim ve öğretimin devamlılığını ve okul içi disiplini sağlamak,
k) Öğretim ve mali işleri denetlemek,
l) Okulun bütçesini hazırlayıp, bütçe yılı sonunda yıllık rapor düzenleyip üst makama sunmak,
m) Alım satım işlerini düzenlemek, tabldot işlerini nezaret etmek,
n) Ambar depo ve ayniyat işlerini denetlemek,
o) Tahakkuk amiri olarak satın alma, muayene, demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonlarına başkanlık etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Okul Müdürü Meslek Kodu : 1345.02

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Eğitim Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d