Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri) Nedir? Ne İş Yapar?

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri) Nedir? Ne İş Yapar? Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri) Meslek kodu nedir?

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri) Meslek Tanımı :Bir inşaat projesini veya bu projenin bir veya birkaç safhasını yürüten bir işletmenin belirli bir ünitesindeki üretim faaliyetlerine nezaret eden ve bu ünitedeki çeşitli işlerde çalışan işçilerin faaliyetlerini kontrol ve koordine eden kişidir.

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Binaların, köprülerin, barajların, limanların, kanalların, demiryollarının, karayollarının, hava alanlarının veya diğer yapıların inşasında projenin tamamını veya birkaç safhasını yürüten bir ünitede;

a) Üretim programını incelemek ve işgücü ihtiyaçlarını tespit etmek,
b) Proje şartname ve iş emirlerini incelemek ve işlemlerin sırasını tespit etmek,
c) Gerekli olan hammadde ve malzeme miktarlarını tespit etmek ve çalışma mahalline getirtmek,
d) Üretim programı gereklerini karşılayacak iş usullerini tayin etmek ve işlerin işçiler arasında taksimini sağlamak,
e) Ünitedeki işlerin, işletme dahilindeki diğer üretim ünitelerinin işleriyle koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
f) Üretim metotlarını, teçhizat performansını, mamul kalitelerini geliştirmek için tavsiyelerde bulunmak ve randımanı artırmak için çalışma şartlarında ve teçhizatın kullanılmasında değişiklikler önermek,
g) İş problemlerini analiz etmek ve çözümlemek,
h) Teşebbüsün politikaları konusunda işçilere bilgi vermek ve emniyet kurallarının uygulanmasını sağlamak,
i) Emrinde bulunan ustabaşıların çalışmalarına nezaret ve koordine etmek,
j) Terfiler, transferler, işten çıkartmalar ve disiplin gibi personel işlerinde tavsiyelerde bulunmak ve uygulamalarını sağlamak,
k) Projede ve yapı tekniklerinde geliştirme ve değişiklik yapılması için tavsiyelerde bulunabilir,
l) İnşaat projelerinin veya inşaat metodunun tipine göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri) Meslek Kodu :3123.02

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :
İnşaat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir