Nefroloji Uzmanı Nedir? Ne İş yapar?

Nefroloji Uzmanı Nedir? Ne İş yapar? Nefroloji Uzmanı Meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Nefroloji Uzmanı Meslek Tanımı : Böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan uzman hekimdir.

Nefroloji Uzmanı Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Böbrek hastalığı veya şüphesi ile kendisine başvuran hastanın şikayetlerini, özgeçmişini, soygeçmişini vb. almak, fiziki muayenesini yapmak,
b) Hastalığın kesin teşhisi için üre ve kreatin testlerini, idrar analizlerini, 24 saatlik kan basıncının izlenmesini, ilgili kan tahlillerini ve gerektiğinde böbrek biyopsisi, anjiyografisi ve anjiyoplastini yaptırmak,
c) Hastanın şikayetleri, muayene bulguları, tahlil-test, biyopsi vb. sonuçlarına göre tanı koymak,
d) Hipertansiyon, akut böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonları, kronik böbrek hastalıkları, son dönem böbrek yetmezliği ve böbrek taşları için uygun tedavi yöntemlerini belirlemek ve uygulamak,
e) Cerrahi müdahale sonrası hastaların takibini, gerekli kontrol ve testlerini yapmak,
f) Gerektiğinde hastanın tedavisi için ilgili diğer hekimlerle konsültasyonda bulunmak,
g) Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda diyaliz işlemini planlamak, gerçekleştirilmesini sağlamak,
h) Böbrek nakli gerektiren durumlarda hastanın nakle uygun olup olmadığını değerlendirmek, uygun vericinin bulunmasına yardımcı olmak ve nakil işlemine onay vermek,
i) Böbrek nakli yapılan hastanın sağlık durumunu takip ve kontrol etmek,
j) Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi yöntemleri, riskleri ve ilaç kullanımı hakkında bilgiler vermek, tavsiyelerde bulunmak,
k) Tedavisi süren hastalarda gerektiğinde tedavi değişikliği yapmak,
l) Hastane içinde veya dışında gerektiğinde ilk yardım müdahalesinde bulunmak,
m) Sık görülen böbrek hastalıkları ve riskleri konusunda toplumu bilgilendirme çalışmalarına katılmak,
n) Tıbbı etik kurallara uymak,
o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri ve yayınları takip etmek, kongre, sempozyum, vb. aktivitelere katılmak,

Nefroloji Uzmanı Meslek Kodu : 2212.35

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu :
Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

vb. görev

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d