Muhasebe Müdürü Nedir? Ne İş yapar?

Muhasebe Müdürü Nedir? Ne İş yapar? Muhasebe Müdürü Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Muhasebe Müdürü Meslek Tanımı : İşletmelerin gelir-gider, maliyet, fiyat ve ödeme ile ilgili işlemlerini kontrol etme, kredi, ön kasa, cost- control ve muhasebe departmanlarının uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Muhasebe Müdürü(Otel) Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :
a) İşletmenin gelir-gider hesaplarını yapmak-yaptırmak ve işlemler için alternatif öneriler geliştirmek,
b) Kredili hesap faturalarının zamanında kesilmesini ve ilgili firmaya gönderilmesini sağlamak,
c) Takip mektuplarının gönderilmesini ve tahsilatların takibinin yapılmasını sağlamak,
d) Tahsilatların yapılması, sorunlu alacaklar veya ödenmesi geciken hesapların tahsilatı konusunda ilgili departmanlarla koordinasyonu sağlamak,
e) Tüm tahsilatların merkez kasaya işlenmesini sağlamak ve kontrol etmek,
f) Döviz girdilerinin ve kayıtlarının kontrolünü yapmak,
g) Tahsil ve tediye edilen miktarları kasa mevcudu ile karşılaştırmak,
h) Kayıtlarla ilgili belgeleri karşılaştırarak doğruluğunu kontrol etmek,
i) Departmanlar tarafından yapılan tüm mali işlemlerin kontrolünü yapmak,
j) Periyodik olarak kasa sayımını yapmak,
k) Yıllık bütçe dönemlerinde diğer departman yöneticileri ile koordinasyon içerisinde çalışarak departmanların yıllık tahmini bütçesini oluşturmak,
l) Yıllık bilançoyu çıkarıp ilgililerin bilgisine sunmak,
m) Personel ücret ve avans ödemelerinin hazırlanması ve dağıtımını yapmak,
n) Şüpheli alacaklar analizi ve bunlarla ilgili hukuki takibatın yapılmasını sağlamak,
o) Satın alma departmanı tarafından alınan tüm malzemelerin fatura ve ödemelerini kontrol etmek, muhasebeleştirilmesini sağlamak,
p) Fiyat analizlerini gözden geçirmek,
q) İşletmenin genel bütçesini hazırlamak,
r) Departmanların ve tüm işletmenin gelir-gider, kar/zarar tablosu, bilanço, mizan vb. mali tabloları ve istatistikleri içeren aylık ve yıllık faaliyet raporların hazırlanmasını sağlamak,
s) Personeline mesleki eğitim vererek gelişimini sağlamak,
t) Tutulması gerekli resmi evrak ve kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

Muhasebe Müdürü Meslek Kodu : 1211.06

Meslek Ana Grubu :
Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :
Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :
İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :
Finans Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us