Petrol Rafineri Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

Petrol Rafineri Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar? Petrol Rafineri Teknisyeni Meslek kodu nedir?

Petrol Rafineri Teknisyeni Meslek Tanımı : Petrol rafinerilerinde; iş organizasyonunu, saha, çalışan ekipman ve sistemin fiziksel kontrolünü yapan, analizler için çözelti hazırlayan, proses kontrolünü yapan, proses için su hazırlayarak ölçüm yapan, numune alarak rafinasyon, destilasyon, seviye ölçümü ve dolum işlemlerini yapan, korozyonu kontrol altına alıp önlemler için çalışmalar yapabilen, işletme atıklarının geri dönüşümünü, depolanmasını yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olan nitelikli kontrolünü gerçekleştiren kişidir

Petrol Rafineri Teknisyeni Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin emniyet, çevre ve kalite ile ilgili önlemleri almak,
b İş organizasyonu yapmak,
c) Saha kontrolü yapmak,
d) Saha temizliği yapmak,
e) Çalışan ekipmanın ve sistemin fiziksel kontrolünü yapmak,
f) Sıcaklık, basınç, akışkanlık ve seviye kontrolü yapmak,
g) Saha güvenliğini sağlamak,
h) Bakıma alınacak ekipmanı hazırlamak,
i) Numune alır, değerlendirilmesi için ilgili birimlere derhal göndermek,
j) Çözelti hazırlamak,
k) Proseste kullanılan hava ve suyu hazırlamak,
l) Petrol ürünlerinde fiziksel kontrolleri yapmak,
m) Çeşitli maddelerin ve işletme atıklarının depolanmasını sağlamak,
n) Mesleki gelişime ilişkin eğitim faaliyetlerine katılmak,
o) Rafineri prosesleri hakkında bilgi sahibi olmak,
p) Yıpranma ve arıza yaratan koşulları önlemek,
q) Ham petrolün destilasyonunu yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Petrol Rafineri Teknisyeni Meslek Kodu : 3116.27

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Kaynak: TÜPRAŞ Petrol Rafinerisi

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *