Müdür (Hukuk Bürosu) Nedir? Müdür (Hukuk Bürosu) Ne İş Yapar? Müdür (Hukuk Bürosu) Meslek Kodu Nedir?

Müdür (Hukuk Bürosu) Meslek Tanımı : Hukuk bürosunda işlerin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini ve adli / idari mercilerde yerine getirilmesi gereken işlerin yapılmasını sağlayan kişidir.
Müdür (Hukuk Bürosu) Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) Her türlü tebligatı almak ve alınmasını sağlamak,
c) Büro personelince hazırlanan her türlü evrakı kontrol etmek,
d) Büro personelinin mesaiye geliş gidişlerini kontrol etmek,
e) Hukuk müşavirleri ve avukatlarca adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenilen işlerin yapılmasını sağlamak ve sonucundan bilgi vermek,
f) Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve tevdi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
g) İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, alınmasını sağlamak,
h) Kurum leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerini esas defterine, fihrist defterine ve takip föylerine işlemek ve arşivlenmesini sağlamak, defter ve föylerin düzgün ve günü gününe tutulmasını temin ermek,
i) İşlemi biten dava ve icra dosyalarının esas defterine, fihrist defterine, takip föylerine işlenmesini sağlamak,
j) Hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Müdür (Hukuk Bürosu) Meslek Kodu : 1349.08

Meslek Adı : Müdür (Hukuk Bürosu)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d