Müdür (Anaokulu) Nedir? Ne iş yapar?

Müdür (Anaokulu) Nedir? Ne iş yapar? Müdür (Anaokulu) Meslek kodu Nedir?

Müdür (Anaokulu) Meslek Tanımı : Öğretim müfredatı, öğretim personelinin faaliyetleri, okuldaki sekreterya ve okul içi eğitim öğretim çalışmalarını planlayıp organize ve koordine ederek düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir.
Müdür (Anaokulu) Ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Okulda bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak eğitim yılı başlamadan önce planlamak,
b) Eğitim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapmak, eğitimle ilgili gelişmeleri izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
c) Yıllık ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik etmek, plânlarını imzalamak ve çalışmalarını denetlemek,
d) Kurumun temizlik ve düzeni ile öğretmen ve diğer personelin sağlık, temizlik ve beslenme işleriyle ilgili çalışmalarını izlemek,
e) Aylık yemek listesinin çocukların gelişim özellikleri, ihtiyaçları ve çevre şartları doğrultusunda hazırlanmasında müdür yardımcısı ve öğretmenlerle işbirliği yapmak,
f) Okul bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, doğal afetlere karşı korunması, binanın fiziksel durumu ve donanımından kaynaklanan kazalara neden olabilecek merdiven, radyatör, soba, korniş, kapı, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karşı okulun iç ve dış güvenliğinin sağlanması yönünde gereken önlemleri almak,
g) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemleri almak,
h) Eğitim materyallerinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri almak,
i) Çocukların periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
j) Okulun yıllık bütçesini hazırlamak, ödeneklerin zamanında ve yöntemine uygun kullanılmasına ilişkin işlemleri izlemek, bütçenin ilgili makamlara gönderilmesini izlemek,
k) Eğitim istatistiklerinin, ödenek istem çizelgelerinin ve resmî yazıların hatasız ve eksiksiz hazırlanmasını ve ilgili makamlara zamanında gönderilmesini s

Müdür (Anaokulu) Meslek Kodu: 1345.06

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Eğitim Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir