Milletvekili Nedir? Ne İş Yapar?

Milletvekili Nedir? Milletvekili Ne İş Yapar? Milletvekili meslek kodu nedir?

Milletvekili Meslek Tanımı : Milletvekili, demokratik ülkelerde genel seçimler ile seçilerek parlamentoda halkı temsil hakkı kazanan nitelikli kişidir.
Milletvekili Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak,
b) Bakanları ve Bakan Kurulunu denetlemek,
c) Kanunlar çerçevesi içinde belli konularda Bakanlar Kurulu’na kararname yetkisi vermek,
d) Para basılmasına karar vermek,
e) Savaş ilan etmeye karar vermek,
f) Kesin hesap ve bütçe kanun tasarılarını görüşüp kabul etmek,
g) Uluslararası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,
h) Anayasamızın on dördüncü maddesindeki fiiller haricindeki suçlardan dolayı mahkum olmuşlar hakkında özel ve genel af ilanına karar vermek,
i) Mahkemelerce verilmiş ve kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek,
j) Anayasamızdaki diğer maddelerinde öngörülen salahiyetleri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Milletvekili Meslek Kodu : 1111.05

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar

Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler

Meslek Birim Grubu : Kanun Yapıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir