muhasebe

Mali Müşavir Nedir? Ne İş Yapar?

Mali Müşavir Nedir? Ne İş Yapar? Mali Müşavir Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Mali Müşavir Meslek Tanımı : İşletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapan kişidir.

Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir Ne İş Yapar; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydetmek,
b) Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenlemek,
c) Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirmek,
d) Özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenlemek,
e) Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek,
f) Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda danışmanlık yapmak,
g) Belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapmak,
h) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildirmek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik vb. işleri yapmak,
i) Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümlemek,
j) Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirmek,
k) Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapmak,
l) Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapmak,
m) Fizibilite raporları (Yatırımlar, ilaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemlerinde vb.). hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mali Müşavir Meslek Kodu : 2411.07

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d