Mali Kontrolör Nedir? Ne İş yapar?

Mali Kontrolör Nedir? Ne İş yapar? Mali Kontrolör meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Mali Kontrolör Meslek Tanımı : Sorumlu olduğu birimin mali kontrollerini yapmak için bilgi toplayan, topladığı bilgilerin mali analizini yapan, tespitlerini rapora bağlayarak ilgili birimlere tebliğ eden ve yönetim için gerekli uyarı sistemlerini geliştiren kişidir.

Mali Kontrolör Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Planlama ve kontrol döngüsünü sağlamak için dahili kaynaklardan bilgi toplamak,
b) Toplanan bilgilerin analiz etmek ve teyit etmek,
c) Toplanan bilgilerin konsolidasyonunu sağlamak,
d) Merkezi direktiflere göre planlama ve kontrol döngüsünü devam ettirmek,
e) Sorumlu olunan alanın planlama ve raporlama faaliyetlerini sürdürmek,
f) Üst yönetim için ekonomik ve mali analizler sağlamak,
g) Yatırım projelerinin kontrolü ve değerlendirilmesini sağlamak,
h) Planlanan hedef ve tahminlere ilişkin ekonomik ve mali sonuçların varyanslarını değerlendirmek ve kritik alanlarda düzeltici faaliyetler belirlemek,
i) ARGE kontrol ve bütçeleme çalışmaları yapmak,
j) Hammadde ve yarı mamul sayımlarının kontrolünü yapmak,
k) Yatırım bütçe raporlamasını yapmak,
l) Iskarta maliyetlerinin kontrolünü yapmak,
m) Yatırım siparişlerini onaylamak,
n) Yıl sonu envanter sayımlarının kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mali Kontrolör Meslek Kodu : 2411.06

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d