Laborant (Gıda) Nedir? Ne İş Yapar?

Laborant (Gıda) Nedir? Ne İş Yapar? Laborant (Gıda) Meslek kodu nedir? Görev Tanımı nedir?

Laborant (Gıda) Meslek Tanımı : Her türlü gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreç içerisinde alınan numunelerin duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini laboratuvarda, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Laborant (Gıda) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Analiz araç-gerecini hazırlamak,
b) Deney düzeneklerini hazırlamak,
c) Analiz çözeltilerini ayarlamak,
d) Ön numuneyi almak,
e) Ön numuneden analiz numunesi hazırlamak,
f) Ekim işlemini yapmak,
g) Ekilmiş ortamı inkübe etmek,
h) İnkübasyon sonucunu gözlemlemek,
i) Koloni sayımı yapmak,
j) Preparat hazırlamak,
k) Ağırlık, hacim ve adet kontrolü yapmak,
l) Yabancı madde kontrolü yapmak,
m) Ph, yoğunluk, rutubet, kuru madde, kül tayini yapmak,
n) Kaynama, donma, erime noktasını kontrol etmek,
o) Numunenin görünüş, tat, aroma, tekstür kontrolünü yapmak,
p) Numunenin kimyasal analizini yapmak,
q) Analiz sonuçlarını değerlendirmek,
r) Arta kalan numuneleri saklamak,
s) Laboratuvar ortamını sterilize etmek,
t) İşletme hijyen ve sanitasyon kontrol numunelerini almak (bazı işletmelerde), vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Laborant (Gıda) Meslek Kodu : 3111.03

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d