Kurum Başkanı-Kamu Nedir? Ne İş Yapar?

Kurum Başkanı-Kamu Nedir? Ne İş Yapar? Kurum Başkanı-Kamu Meslek Kodu Nedir?

Kurum Başkanı-Kamu Meslek Tanımı: Kurumun faaliyet gösterdiği alanlarda, kanunla kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılması için kurum politikalarına yön veren, çalışmaları ve çalışanları yönlendiren, koordine eden kişidir.
Kurum Başkanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak ve yönetim kurulu üyelerine bildirmek,
b) Yönetim kurulu kararlarının yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek,
c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vermek, yönetim kuruluna sunmak,
d) Kurumun stratejilerine, amaç ve hedeflerine uygun olarak, yıllık bütçe ve malî tabloları hazırlamak,
e) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasını sağlamak,
f) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak, yaptırmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak,
g) Kurumun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile kurum ve çalışanların performans ölçütleri hakkında çalışma ve değerlendirme yapmak,
h) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
i) Yönetim kurulu tarafından atanması öngörülenler dışındaki kurum personelini atamak,
j) Başkan adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek,
k) İdarî konulardaki diğer görevleri yerine getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kurum Başkanı-Kamu Meslek Kodu: 1112.02

Meslek Adı : Kurum Başkanı-Kamu

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar

Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler

Meslek Birim Grubu : Üst Düzey Devlet Yöneticileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir