Kooperatif Büro Elemanı Nedir? Ne İş Yapar?

Kooperatif Büro Elemanı Nedir? Kooperatif Büro Elemanı Ne İş Yapar? Kooperatif Büro Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Kooperatif Büro Elemanı Meslek Tanımı : Kooperatif ana sözleşmesini bilen ve yorumlayan, üye dosyalarını tanzim eden, üye aidatlarını takip eden kooperatif masraf belgelerini toplayan ve tanzim eden. Ön muhasebe işlemlerini yapan, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının evrakını düzenleyen, kooperatif yazışmalarını yapan, kooperatif işlerini takip eden ve bilgisayar kullanmayı bilen nitelikli kişidir.

Kooperatif Büro Elemanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Bilgisayarda yazı yazmak, resmî yazı hazırlamak
b) Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak, matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak
c) Sunu oluşturmak,
d) İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak,
e) Bilgisayarda rapor ve form oluşturmak,
f) Defter ve belgeleri temin ve tasdik ettirmek,
g) Vergi dairesi ve belediye ile ilgili işlemleri yapmak,
h) İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret sicili ve mesleki kuruluş işlemlerini yapmak,
i) Sosyal güvenlik işlemleri yapmak,
j) Fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek,
k) Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeleri düzenlemek ve menkul kıymetleri seçmek,
l) İşletme defteri düzenlemek,
m) Serbest meslek kazanç defteri düzenlemek,
n) Bilanço düzenlemek,
o) Büyük defter ve mizan düzenlemek,
p) Varlık hesaplarını kaydetmek,
q) Kaynak hesaplarını kaydetmek,
r) Paket programı kurmak ve ayarlarını yapmak,
s) Cari hesap işlemleri yapmak,
t) Çek senet takibi yapmak,
u) Ön muhasebe işlemleri yapmak,
v) Sermaye Şirketi işlemleri yapmak,
w) Kooperatif işlemleri yapmak,
x) İnşaat işletmelerini belirlemek,
y) İnşaat kayıtları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kooperatif Büro Elemanı Meslek Kodu : 4312.04

Meslek Adı : Kooperatif Büro Elemanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu : İstatistik, Finans Ve Sigortacılıkla İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir