Kimyager (Madeni Yağ) Nedir? Ne İş Yapar?

Kimyager (Madeni Yağ) Nedir? Ne İş Yapar? Kimyager (Madeni Yağ) Meslek Kodu Nedir?

Kimyager (Madeni Yağ) Meslek Tanımı : Analizi yapılacak türbün ve hidrolik, yağlama yağlarının fiziksel, kimyasal ve performans testlerini yapan, yapılmasını sağlayan, kontrol eden, raporları hazırlayan, laboratuvarın doğru, aksamadan ve güvenilir çalışabilmesine yönelik koşulları sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Kimyager (Madeni Yağ) Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Termik ve hidrolik santrallerden gelen yağlama yağların ve hidrolik yağların fiziksel, kimyasal testlerini yapmak/yapılmasını sağlamak,
b. Termik, hidrolik santrallerin türbün, ve hidrolik yağlama yağlarının performans analizlerini yapmak,
c. Test edilecek numunelerin takibin yapmak, gerektiğinde tekrar numune istemek,
d. Laboratuvarın doğru ve aksamadan çalışabilmesi için gerekli koşulları belirlemek,
e. İhtiyaç duyulan cihazların temin yolu ile alımını, alım sırasında fiyat ve marka araştırması yapmak, teknik şartname hazırlamak,
f. Analiz sonucu elde edilen değerleri uygun formatlarda raporlayarak yorum yapmak,
g. Laboratuvarda kullanılan sarf malzeme ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini sağlamak,
h. kullanılan cihazların bakım ve temizliğini yapmak, arızalarının giderilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kimyager (Madeni Yağ) Meslek Kodu : 2113.08

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fiziki Ve Yer Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Kimyacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d