Kimya Teknisyeni (Yalıtım Yağları Analizi) Nedir? Ne İş Yapar?

Kimya Teknisyeni (Yalıtım Yağları Analizi) Nedir? Ne İş Yapar? Kimya Teknisyeni (Yalıtım Yağları Analizi) Meslek Kodu Nedir?

Kimya Teknisyeni (Yalıtım Yağları Analizi) Meslek Tanımı : Transformatör, reaktör, kapasitör, devre kesici, elektrik kabloları ve diğer elektrik donanımlarda soğutma, yalıtım, ark söndürme ve diğere donanım malzemeleri koruyan, izolasyon sıvısı ve ısı transfer maddesi olarak kullanılan petrol kökenli madeni(mineral) yalıtım yağların testlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Kimya Teknisyeni (Yalıtım Yağları Analizi) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Test yapılacak numuneleri teslim almak,
b) Her türlü kimyasal, fiziksel, elektriksel, gaz analizleri için belirlenen standartlarda numuneleri almak ve hazırlamak,
c) Viskozite, akma noktası, parlama ve yanma noktası, iş yüzey gerilme vb. fiziksel testleri yapmak,
d) Dielektrik dayanma gerilimi, gaz oluşumu, güç faktörü, direnç vb. elektriksel testleri yapmak,
e) Asidite, karbon bileşimi, gaz analizi, gaz içeriği, sabunlaşma sayısı, su miktarı, oksidasyon stabilitesi , tortu ve çamur, bakır içeriği vb. kimyasal testleri yapmak,
f) Gaz Kromotograf cihazı ile anormal elektrik ve ısıl strese maruz kalan yalıtım yağlarının delinmesi sonucu ortaya çıkan gaz çeşitleri ilgili gaz analizleri yapmak,
g) Gaz analizleri sonucu kullanılan teçhizattaki arıza türünü tespit etmek,
h) Gözlem ve deney sonuçlarını kaydetmek ve sonuçlarını ilgili çizelgelere aktarmak,
i) Laboratuarda kullanılan cam eşya ve aletleri belirli standartlara uygun olarak temizliğini yapmak,
j) Malzeme ve cihazların kontrolünü yaparak ihtiyaçları tespit etmek,
k) Laboratuar temizliğini yapmak/yaptırmak,
l) Laboratuar araçlarının bakım ve temizliğini yapmak,
m) Laboratuar içerisinde güvenlik önlemlerini almak,
n) Kimyasal madde ve malzemelerin kurallara uygun depolamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kimya Teknisyeni (Yalıtım Yağları Analizi) Meslek Kodu : 3111.21

Meslek Adı : Kimya Teknisyeni (Yalıtım Yağları Analizi)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *