Kimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi) Nedir? Ne İş Yapar?

Kimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi) Nedir? Ne İş Yapar? Kimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi) Meslek Kodu Nedir?

Kimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi) Meslek Tanımı : Kimyasal, fiziksel, elektriksel ve gaz analiz yöntemleriyle, transformatör, reaktör, kapasitör, devre kesici, elektrik kabloları vb. teçhizatlarda kullanılan petrol kökenli madeni (mineral) yalıtım yağların ilgili testlerini yapan/ yapılmasını sağlayan, kontrol eden, değerlendiren ve yorumlayan, laboratuarın doğru, aksamadan ve güvenilir çalışabilmesine yönelik koşulları sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Kimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Soğutma, yalıtım, ark söndürme ve diğer donanım malzemelerini koruma amaçlı, izolasyon sıvısı ve ısı transfer maddesi olarak kullanılan yalıtım yağlarının periyodik, yeni yağ, ilk test, müşahade vb. test türünü belirlemek,
a) Numunede herhangi bir eksiği ya da taşımadan dolayı oluşan hasarı numunenin geldiği kurum/kuruluşa bildirmek gerekiyorsa tekrar göndermelerini istemek,
b) Her türlü kimyasal, fiziksel, elektriksel, gaz analizleri için belirlenen standartlarda numuneleri almak/alınmasını sağlamak,
c) Viskozite, akma noktası, parlama ve yanma noktası, iç yüzey gerilme vb. fiziksel testleri yapmak/yapılmasını sağlamak,
d) Dielektrik dayanma gerilimi, gaz oluşumu, güç faktörü, direnç vb. elektriksel testleri yapmak yapılmasını sağlamak,
e) Asidite, karbon bileşimi, gaz analizi, gaz içeriği, sabunlaşma sayısı, su miktarı, oksidasyon stabilitesi , tortu ve çamur, bakır içeriği vb. kimyasal testleri yapmak yapılmasını sağlamak,
f) Gaz Kromotograf cihazı ile anormal elektrik ve ısıl strese maruz kalan yalıtım yağlarının delinmesi sonucu ortaya çıkan gaz çeşitleri ilgili gaz analizleri yapmak/yapılmasını sağlamak,
g) Gaz analizleri sonucunda yalıtım yağının kullandığı teçhizattaki arıza türü, yeri, şiddetini tespit etmek,
b) Analiz sonucunda elde edilen değerleri uygun formatlarda raporlayarak yorumlamak,
c) Teknolojik gelişmeleri takip etmek, laboratuara uygulanabilirliğini araştırmak ve değerlendirmek,
d) Laboratuarda kullanılan sarf malzeme ihtiyaçlarını belirlemek, temin edilmesini sağlamak,
e) Kullanılan cihazlar bakım ve tamirinin yapılmasını sağlamak,
f) Kullanılan cihaz ve ekipmanların durumunu kontrol etmek/ettirmek
g) Kalibrasyon gerektiren cihazların kalibrasyonunu yaptırm

Kimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi) Meslek Kodu : 2145.08

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu : Kimya Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d