Kimya Mühendisi (Malzeme Depozit) Nedir? Ne İş Yapar?

Kimya Mühendisi (Malzeme Depozit) Nedir? Ne İş Yapar? Kimya Mühendisi (Malzeme Depozit) Meslek kodu Nedir?

Kimya Mühendisi (Malzeme Depozit) Meslek Kodu : 2145.06

Meslek Adı : Kimya Mühendisi (Malzeme Depozit)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu : Kimya Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Metal alaşımlar, kömür, curuf ve elektro filitre külü depozitlerinin kimyasal analizlerin yapılmasını sağlayan, kontrol eden, raporları hazırlayan, laboratuarın doğru, aksamadan ve güvenilir çalışabilmesine yönelik koşulları sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
III. GÖREV VE İŞLEMLER: Kimya Mühendisi (Malzeme Depozit), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen numuneleri bir tutanakla teslim almak,
b) Numunenin herhangi bir eksiği ya da taşımdan dolayı oluşan hasarı varsa numunenin geldiği kurum/kuruluşa bildirmek, gerekiyorsa tekrar gönderilmesini istemek,
c) Numuneleri analize uygun hale (tornada kesmek, parlatmak vb.) getirilmesini sağlamak,
d) Numuneleri optik emisyon cihazına koyarak, kimyasal yapısının tespit edilmesini ve okutulan numunelerin bilgisayardan sonuçlarının alınmasını sağlamak,
e) Gerektiğinde metallerin kimyasal analizini ve kül, curuf, depozit analizini yapmak,
f) Metallerdeki karbon ve kükürt analizlerinin tornada talaş olarak alınmasını ve cihazda yakılmasını, yakma esnasında çıkan gazlardan karbon ve kükürt oranlarını tespit etmek/edilmesini sağlamak,
g) Yüksek sıcaklık fırınlarında (termik santraller) kömür, curuf, kül, depozit numunelerinin yanma kaybını tespit etmek/edilmesini sağlamak,
h) Kül, curuf, kömür külü, ve depozit numunelerinde silisyum, demir, alüminyum, titanyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum oksit vb. yanma kaybı kimyasal analizlerini yapmak/yapılmasını sağlamak,
i) Metal malzemelerin kimyasal konsantrasyonlarının tespit edilmesini sağlamak,
j) Analiz sonucu elde edilen değerleri uygun formatlarda raporlayarak yorum yapmak,
k) Laboratuarda kullanılan sarf malzeme ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini sağlamak,
l) Kullanılan cihazların bakım ve temizliğinin yapılmasını ve arızalarının giderilmesini sağlamak,
m) Teknolojik gelişmeleri takip etmek, laboratuara uygulanabilirliğini araştırmak ve değerlendirmek,

 vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir