Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret) Nedir? Ne İş Yapar?

Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret) Nedir? Ne İş Yapar? Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret) Meslek Kodu Nedir?

Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret) Meslek Tanımı : Kendi adına veya ortaklık adına toptan ticaret işlerini yürüten, mahiyetinde çalıştıracağı işçileri sevk ve idare eden kişidir.
Kendi İşletmesinde Çalışan(Toptan Ticaret) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Satın alınacak malları ve işle ilgili ihtiyaçları hesaplamak, kalite ve miktarını tespit etmek,
b) Stok kontrolü yaparak eksik malar ile ilgili yeni sipariş listelerini hazırlamak, üretici firmalarla miktar, fiat ve iskonto konusunda sözlü veya yazılı anlaşmalar yapmak,
c) Hazırladığı sipariş listesini üretici firmalara göndermek, gelen malların sipariş listelerine uygun olup olmadığını kontrol etmek, defolu malları iade etmek, malların depolanmasına nezaret etmek, satış için müşterilerle anlaşmalar yapmak, satılan malların nakliyesine nezaret etmek,
d) İşletmenin finans kaynaklarını temin etmek,
e) İşletme ile ilgili yazışmaları yapmak,
f) Alış ve satışlarla ilgili irsaliye fişleri, faturalar, çek, senet gibi ticari belgeleri tanzim etmek,
g) Müşterilerin istihbaratını yapmak, müşterilere teklif edilen iskonto miktarlarını ve kredileri kararlaştırmak,
h) İşletme personelini sevk ve idare etmek,
i) Malları sınıflandırabilir. Mallarda herhangi bir stoklamaya gitmeden alıcı ve satıcı arasında aracılık yapabilir.
j) Küçük işletmelerde önemli ölçüde veya tamamıyla toptan ticaret satışının vergi işlemlerini yürütebilir.
k) Envanter ve muhasebe defteri tutabilir.
l) Satılan malın cinsine göre düzenleme yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret) Meslek Kodu : 1420.07

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : Perakende Ve Toptan Ticaret Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Perakende Ve Toptan Ticaret Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir