Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı Meslek kodu Nedir?

Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı Meslek Tanımı : Kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan uzman hekimdir.
Kardiyoloji (Kalp-Damar) Hastalıkları Uzmanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kaydetmek,
b) Hastanın fiziki muayenesini yapmak,
c) Teşhise yönelik kan ve idrar tetkikleri, elektrokardiyografi (EKG), efor testi, ekokardiyografi, holter, ambulatuar kan basıncı ve tilt testi vb. tetkiklerini istemek,
d) Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi gibi uygun girişimsel tetkikleri istemek,
e) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlamak, değerlendirmek,
f) Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek,
g) Koroner damar içi girişim tedavileri (balon, stent gibi) uygulamak,
h) Elektrofizyolojik çalışmaları ve tedavileri (kalp pili takma, ablasyon) uygulamak,
i) Kalp hastalarının takip ve kontrollerini yapmak, hasta raporlarını hazırlamak,
j) Gerektiğinde hastaların tedavi değişikliğine karar vermek,
k) Kalp ve damar sağlığı ile ilgili hastalara diyet, egzersiz vb. tavsiye ve önerilerde bulunmak,
l) Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,
m) Yatış endikasyonu olan hastaların serviste tedavisine karar vermek, takip ve kontrolünü yapmak,
n) Kalp damar hastalıklarından korunmak için toplumun bilinçlendirilmesi çalışmalarına katılmak,
o) Mahiyetinde görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve kontrolünden sorumlu olmak,
p) Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri ve yayınları izlemek, kongre, sempozyum, vb. aktivitelere katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı Meslek Kodu : 2212.32

Meslek Adı : Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir