Jeomorfolog Nedir? Ne İş Yapar?

Jeomorfolog Nedir? Ne İş Yapar? Jeomorfolog Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Jeomorfolog Meslek Tanımı : Yer şekillerini inceleyen, oluşum ve gelişimlerini açıklayan, bunları kendi metodolojisi içerisinde sınıflandıran, coğrafî dağılım ve gruplandırmalarını, neden-sonuç ilişkisi ile birlikte analiz eden, yeryüzü şekillerine ait geçmişe ait jeomorfolojik rekonstrüksiyon, geleceğe ait jeomorfolojik öngörü üreten, ayrıca yeryüzü dinamik süreçleri, doğa kökenli tehlike, risk, doğal kaynak ve potansiyel analizleri yapan kişidir.

Jeomorfolog Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
Jeomorfologların görevleri çalıştıkları kuruma göre değişiklikler göstermektedir;
a) Maden Teknik Arama Enstitüsü’nde çalışan Jeomorfolog; araştırma alanlarındaki jeomorfolojik birimlerin özelliklerini, oluşum ve gelişimlerini, dinamik etken ve süreçleri, arazinin potansiyeli-araziden faydalanma yeterliliklerini, yeryüzü özelliklerine ait doğal kaynak potansiyelini, eksojenik süreçlere ait doğa ile ilgili tehlike ve risklerini, zarar azaltma önleme yöntemlerini belirlemek, analizleri yapmak, önerilerde bulunmak,
b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının; tünel, köprü, yol yapımı gibi inşaat işlerinde jeomorfolojik açıdan en uygun alan ve güzergâh belirlenmesi, Jeosit ve Jeopark alanlarını, korunmaya uygun alanları saptamak, farklı amaçlar için yer seçimini Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama tekniklerinden de yararlanarak belirlemek,
c) Turizm ve Kültür Bakanlığı’nda; arkeo-coğrafya araştırmaları, yeraltı mağaralarının, kıyı, göl, akarsu gibi ortamların korunması ve bunların uygun olanlarının sürdürülebilir kullanımla turizme açılması imkânlarını Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama tekniklerinden de yararlanarak araştırmak,
d) Orman ve Su işleri Bakanlığı’nda; erozyonun olduğu yerlerde ne gibi önlemler alınarak (yer şekillerine müdahale ve yamaç düzenlemeleri, bitkilendirme, vb.) etkinin azaltılabileceğini hakkında tespit, öneri ve projeler yapar, Akarsu ve göl havzalarının sürdürülebilir yönetimi stratejilerine katkıda bulunmak, çalışmalarında arazi uygulamalarının yanı sıra Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama tekniklerinden de yararlanmak,
e) Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde; klimatoloji tabanlı çalışmalar içinde yer alır ve uzun süreli verilere dayalı analizler ile iklim özelliklerini ve farklılıklarını saptamak, iklim değişikliği konusunda geleceğe yönelik projeksiyonların hazırlanmasında çalışmak, Klima-Jeomorfoloji araştırma ve değerlendirmelerinde bulunmak,
f) Belediyelerde, kentsel ve bölgesel planlama çalışmalarında doğal çevrenin fiziksel özelliklerinin araştırılmasına katkıda bulunmak, Doğal ortam koşullarını belirleyerek bunlara uygun kentsel ve bölgesel planlama projelerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri’nden ve Uzaktan Algılama tekniklerinden de yararlanarak çalışmak,
g) Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri’nde kartografik malzeme (harita), hava fotoğraflarından faydalanarak veri üretme, haritalama çalışmaları yapmak, Harita, hava fotoğrafı ve uydu görüntüleri ile Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama tekniklerinden de yararlanarak, topografik, batimetrik, kıyı haritalarının hazırlanması, askeri alanların ve operasyonların planlanmasında yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Jeomorfolog Meslek Kodu : 2114.03

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fiziki Ve Yer Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Jeologlar Ve Jeofizikçiler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d