İtfaiye Su İkmal Amiri Nedir ? Ne İş Yapar?

İtfaiye Su İkmal Amiri Nedir ? Ne İş Yapar? İtfaiye Su İkmal Amiri Meslek kodu Nedir?

İtfaiye Su İkmal Amiri Meslek Tanımı : Yangının meydana geldiği yere en yakın mevcut su kaynaklarının kullanılarak, itfaiye araçlarının yangın çalışma süresince söndürme amaçlı su ihtiyacını sağlayacak organizasyonu gerçekleştiren ve sorumluluk bölgesi içindeki su kaynaklarının gerektiğinde kullanılabilecek şekilde hazır olmasını sağlayan kişidir.
İtfaiye Su İkmal Amiri Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Görevli bulunduğu araçta kişisel teçhizatlarını hazır bulundurmak, kendine bağlı personelin hazır bulundurmasını sağlamak,
b) Görevli bulunduğu ekibin araçlarının sürekli temiz, bakımlı olarak göreve hazır bulundurmasını sağlamak,
c) Göreve gidilen olayla ilgili haber merkezinin telsiz anonsları ile yaptığı bilgilendirmeleri takip etmek,
d) Yangın hidrant işaretlerinin (içi kırmızı üçgen) uygun yerlere konulmasını sağlamak,
e) Üzeri zamanla kapatılan veya arızalı bulunan hidrantların kullanılabilir duruma getirilmesini sağlamak,
f) Hidrant dışındaki alternatif (havuz, kuyu, göl, gölet, deniz gibi ) su kaynaklarının yerlerini tespit etmek, gerektiğinde kullanabilecek ekipman ile donatılmasını sağlamak,
g) Su rezervinin yangına müdahale edebilecek düzeyde tutulması için tedbir almak,
h) Muhtemel bir yangın durumunda kullanılmak üzere su depolarının ihtiyat rezervi hususunda bölge plânı uygulamak,
i) Yangının büyüklüğüne göre en yakın hidrantların yerlerini tespit etmek,
j) Yangın hidrantlarını gerekli ekipman kullanarak kullanılacak hale getirilmesini sağlamak,
k) İhtiyaç halinde yeni su kaynağı talebini amirlerine bildirmek,
l) Hidrant noktası belirleme, yenileme ve değiştirme hususlarında teşkilâtın, belediyenin ilgili diğer birimleri ile koordinasyonunu sağlamak,
m) Uygun iletişim aracını kullanarak hidranttan su alacak araçları uyararak su kaynağının adresini bildirmek,
n) İtfaiye araçlarının gerekli su takviyesini süratle yaparak tekrar yangın yerine dönmesini sağlamak,
o) Büyük yangınlarda su kaynaklarından ve yakın başka itfaiye teşkiletları imkanlarından azami yararlanma konusunda acil plân geliştirmek ve uygulamak,
p) Özel hidrant talebi halinde gerekli incelemede bulunarak talebi değerlendirmek,
q) Yerüstü hidrantların donmalarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
r) Dönüş hazırlıkları aşamasında sorumlu olduğu malzemelerin toplânmasını sağlamak,
s) Olay yerinden dönüşte görev aracındaki eksiklikleri giderip tekrar göreve hazır hale getirilmesini sağlamak,
t) Mesleğiyle ilgili hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak,
u) Mesleğiyle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, yayınları takip etmek,
v) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İtfaiye Su İkmal Amiri Meslek Kodu : 1349.15

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu : İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir