İnşaat Mühendisi Nedir? Ne İş yapar?

İnşaat Mühendisi Nedir? Ne İş yapar? İnşaat Mühendisi Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

İnşaat Mühendisi Meslek Tanımı: Yapılacak inşaatlarla ilgili proje çalışmalarını yürüten, geliştiren, idare ve koordine eden, bağlı olduğu kurum için çizilmiş olarak gelen projelerin işletme inşaat standartlarına uygun olup olmadığını kontrol eden, inşaatların genel kontrolünü yapan kişidir.

İnşaat Mühendisi (Genel) Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Konut, sağlık tesisleri, turistik tesisler, yurtlar, işyerleri, eğlence yer ve alanları, kara ve demiryolu köprüleri, sanayi tesisleri, tüneller, havaalanı, liman, mendirek, baraj, enerji tesisleri, yer altı ve yerüstü sulama tesisleri ve benzeri inşaatların yapım alanlarını inceleyip bunlarla ilgili plan ve projeler hazırlamak,
b) Gereken malzeme ve donanımı hesaplayıp inşaatın tahmini maliyetini bulmak,
c) İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projesini çizip gerekirse projede tadilat yapmak,
d) Şantiye kurdurup insan gücünü sağlayarak iş güvenliğini sağlayıcı önlemleri alıp hafriyatı yaptırmak,
e) İnşaatı belli bir programa göre yürütüp uygulamada ortaya çıkan proje hatalarını düzeltmek,
f) Büyük inşaat projelerinin yapımı için talepte bulunan birimin istekleri doğrultusunda proje ihale dosyası hazırlayıp ihale yönetmeliği esaslarına göre projeyi ihale etmek,
g) Müteahhit firmalar için özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler hazırlayıp komisyonla birlikte ihale işlemlerini yapmak,
h) İhalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetleyip inşaatla ilgili hakediş raporları düzenlemek,
i) Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliğine uygun olarak binanın bitmesini sağlamak,
j) Geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir teslim işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
k) İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İnşaat Mühendisi Meslek Kodu: 2142.04

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :
İnşaat Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d