İnşaat Mühendisi-Toprak Tahlili Nedir? Ne İş Yapar?

İnşaat Mühendisi-Toprak Tahlili Nedir? Ne İş Yapar? İnşaat Mühendisi-Toprak Tahlili Meslek Kodu Nedir?

İnşaat Mühendisi-Toprak Tahlili Meslek Tanımı : İnşaat yapılacak alanın zemin etütlerini yaparak inşaatta kullanılacak malzemenin cins, miktar, kalite ve karışım oranlarını tespit eden kişidir.
İnşaat Mühendisi(Toprak Tahlili) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İnşaatın yapılacağı zeminin özelliklerini tespit ederek kırımların, toprak cinslerinin ve kesitlerinin yüksekliğini, formasyonlarını, dağılımlarını, konumlarını belirlemek,
b) Taş ve toprak kütlelerinden örnekler alıp laboratuvarda tahlil ettirerek arazi yüzeyinin jeolojik yapısını ve yüzey özelliklerini tespit etmek,
c) Gözlem çukurları ve sondaj kuyuları açtırarak yüzeyin özelliklerinin tabandaki durumunu tespit etmek,
d) İnşaatta hangi tür malzeme kullanılacağını ve bu malzemelerin karışım oranlarını hesaplamak,
e) Uygun zemin malzemesi bulmak için kullanılacak toprak, kaya ve diğer malzemelerden örnekler alarak deney ve incelemeler yapmak,
f) Toprağın geçirgenliğini ve dayanıklılığını testten geçirip sıkışma ve kabarma katsayılarını belirleyerek zeminde kullanılma amacına göre elverişlilik durumlarını tespit etmek,
g) Tünel, heyelan mıntıkası, bataklık, sulu zemin ve benzeri alanlar için sondajlar yapıp kullanılacak dolgu malzemelerini seçmek,
h) Çalışmaları sonucu elde ettiği verileri değerlendirerek inşaatta kullanılacak toprak ve kaya malzemesinin özelliklerini ve bu amaca uygun kullanılabilirlik durumunu tespit etmek,
i) Müteahhit firmalar için şartnameler hazırlayıp bu iş için kullanılan her türlü araç ve gerecin bakım onarım ve taşıma işlerine nezaret ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İnşaat Mühendisi-Toprak Tahlili Meslek Kodu : 2142.10

Meslek Adı : İnşaat Mühendisi-Toprak Tahlili

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu : İnşaat Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d