İlahiyatçı Nedir? Ne İş Yapar?

İlahiyatçı Nedir? Ne İş Yapar? İlahiyatçı Meslek Kodu Nedir?

İlahiyatçı Meslek Tanımı : Toplumun dini doğru bir şekilde anlama ve öğrenmesini sağlamak için, evrensel etik değerlere bağlı kalarak din olgusunu disiplinler arası işbirliği ile temel kaynaklarından araştırarak ve yeni gelişmeler ışığında değerlendirerek, toplumun ihtiyaç ve eğilimlerini takip ederek dini konularda karşılaşılan problemlere çözüm yolları üreten ve eğitim veren kişidir.
İlahiyatçı Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çeşitli yaş gruplarındaki öğrencilere eğitim vermek,
b) Vaaz vermek,
c) İnsanlara dini davranışları öğretmek,
d) Dini konularla ilgili sorulara cevap vermek,
e) İslam tarihi, tefsir, fıkıh, hadis (islam medeniyeti, arapça, kur?an okuma, din psikolojisi, f, İslam Felsefesi, dinler tarihi) vb. konularda derinlemesine araştırma yapmak,
f) Dini görevlilere ilişkin şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri
yapmak,
g) Hac ve umre ziyaretlerine ilişkin işlemleri yürütmek,
h) Dini gün ve bayramları ile zekât ve fitre miktarını topluma
duyurmak,
i) Toplumsal barışın sağlanması için gerekli bilgi ve
davranışlarda öncülük etmek, model olmak,
j) Geçmişin bilgi birikiminden istifade ederek çağın gerektirdiği bilgi,
kültür ve davranışlara yeni bakış açıları ve yorumlar geliştirmek
k) Teolojik bilginin teknolojik donanım ile yeniden üretimini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İlahiyatçı Meslek Kodu : 2636.08

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *