İcra Katibi Nedir? İcra Katibi Ne İş Yapar? İcra Katibi Meslek kodu Nedir?

İcra Katibi Meslek Tanımı : İcra dairelerinde, icra müdür ve icra müdür yardımcılarının vermiş olduğu kararları yerine getirmekle görevli kişidir.
İcra Katibi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)Haciz yoluyla tahsil edilmesi gerekli evrakları teslim alarak, evraklar üzerindeki inceleme işlemleri sonrasında önemine bakılarak evrakların ayrılması ve haciz işlemlerinin derhal başlatılması işlemlerini yapmak.
b)Hacze gidildiğinde borçluya kendini tanıtır, haciz gerekçesini bildirir ve işlemlere başlar. Ancak borç o esnada nakit olarak ödenecekse, icra katibi yetkilerine uygun bir şekilde tahsilatı yapmak.
c) Haciz işlemleri başladığında, haczedilecek malların tespiti ve değerinin ne olduğunu konusunda değerlendirme yaparak alacak miktarı kadar malların haczini gerçekleştirmek.
d) Haciz işlemlerinde yapılan her türlü işlemi tutanak altına almak.
e)Borçlunun itirazda bulunması üzerine tutanağa gerekçesi kaydedilerek bir nüshası borçluya verilir ve borçlunun üç gün içerisinde vergi dairesine delillerle birlikte başvurmasını istemek.
f) Haciz sırasında borçlu veya borçlular tarafından gösterilecek tepkiler üzerine güvenlik görevlisi çağırmak.
g) Haciz bildirim defterine bildirimleri kayıt altına alarak haciz işlemlerini bu defterden takip etmek.
h) Borcun alacağı maaş ve kira benzeri gelirlerden tahsilatı yapılacaksa borçlunun hesabı bulunan banka veya çalıştığı iş yerine tebligat çıkararak 7 gün içinde itiraz olmaması durumunda tahsilatı gerçekleştirmek.
i) Haciz sırasında yapılan nakit veya kıymetli eşya tahsilatlarını, aynı gün veya ertesi gün ilgili vezneye teslim etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İcra Katibi Meslek Kodu : 3411.10

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir