İç Denetçi (Özel Sektör) Nedir? Ne İş Yapar?

İç Denetçi (Özel Sektör) Nedir? Ne İş Yapar? İç Denetçi (Özel Sektör) Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

İç Denetçi (Özel Sektör) Meslek Tanımı : Bir kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti verme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

İç Denetçi (Özel Sektör) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kurumların yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
c) Harcamalar sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
d) Kurumun harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
e) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,
f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek,
g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, kurumun en üst amirine bildirmek,
h) Kurumca üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek,
i) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini hazırlamada yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek,
j) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek,
k) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak,
l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İç Denetçi (Özel Sektör) Meslek Kodu : 3359.18

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Önlisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir